การตลาดของเราเสริมสร้างแบรนด์สินค้า (Branding) บนเว็บไซต์ www.99occasions.co.th

และทำการตลาดในรูปแบบ SEO & SEM
และเสริมสร้างแบรนด์สินค้า (Branding) ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และ Digital Marketing
ไปยังร้านค้าสมาชิกต่าง ๆ ทั่วประเทศ


99occasions ให้บริการด้านการตลาดโดยแบ่งออกเป็น 2 ช่องทาง

  • Network Marketing ให้บริการเสริมสร้างแบรนด์สินค้า (Branding) บนเว็บไซต์ www.99occasions.co.th และทำการตลาดในรูปแบบ SEO & SEM โดยสินค้าเป็นตัวกำหนดคำเพื่อรองรับการค้นหา และ Post web blog & Post web board
  • Media & Modern-Trade เสริมสร้างแบรนด์สินค้า (Branding) ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และ โปสเตอร์ Poster ไปยังร้านค้าสมาชิกต่าง ๆ ทั่วประเทศ พร้อมรับจัดโปรโมชั่นสินค้าที่เข้าร่วมรายการทุกเดือน

เราพร้อมให้บริการแบบมืออาชีพสำหรับท่านที่เปิดตัวสินค้าใหม่ หรือต้องการเสริมสร้างแบรนด์สินค้าของท่าน