วิสัยทัศน์

เรามุ่งเน้นพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานด้านการตลาด และสื่อโฆษณาแบบครบวงจรภายใต้แนวคิด ONE STOP SERVICE ในรูปแบบ MEDIA & 


      บริษัท 99occasions จำกัด เป็นผู้จัดทำและให้บริการด้านการตลาดและสื่อโฆษณาแบบครบวงจรภายใต้แนวคิด ONE STOP SERVICE ในรูปแบบ MEDIE & MODERN-TRADE MARKETING เรามุ่งเน้นสร้างสรรค์ผลงานและแนวคิดในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้มีจุดเด่นและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งใส่ใจในผลตอบรับด้วยการตลาดในรูปแบบการกระจายสินค้า Modern-Trade Marketingช่วยเพิ่มศักยภาพด้านบริหารและการจัดการในการลงทุนของธุรกิจท่าน พร้อมทั้งผลิตสื่อเครื่องมือทางการตลาด Marketing Tools ในรูปแบบ SEM, Network Marketingทำการตลาดอย่างต่อเนื่องในโลกการค้าอิเล็กทรอนิกส์ & SEO , Distributor Network การกระจายสินค้าในรูปแบบร้านค้า ON LINEตอบโจทย์ของการลงทุน ด้านการตลาดด้วยงบประมาณที่ท่านสามารถกำหนดได้อย่างชัดเจน ภายใต้คอนเซ็ปต์ ONE STOP SERVICE 99occasions เราพร้อมให้บริการและดูแลด้านการตลาด ของธุรกิจท่าน อย่างมืออาชีพ....